QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Rabie Wyżnej nr 41.
Stanowisko pracy młodszy referent ds. księgowości budżetowej przelewów, rachunków i płac, 1 etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 13 kwietnia 2021 r.  do godz. 14:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy,
pocztą na adres: Urząd Gminy, 34 721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszy referent ds. księgowości budżetowej przelewów, rachunków i płac
lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę na platformie ePUAP  - składane dokumenty należy opatrzyć bezpiecznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 14:30.

 Szczegóły w BIP Urzędu Gminy w zakładce eUrząd->Nabory na wolne stanowiska urzędnicze.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647