QR Icon

Program bezpłatnych badań przesiewowych raka jelita grubego w znieczuleniu anestezjologicznym dla osób z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego teoretycznie zakończył się terminowo w marcu bieżącego roku wykonaniem pełnego planowanego limitu badań. Mimo to udało się go przedłużyć i zwiększyć o niewielki limit badań pacjentów, których można dodatkowo przebadać. Takie badania będziemy wykonywać jeszcze w czerwcu, ale ostatnich pacjentów rejestrować będziemy do połowy maja bieżącego roku.

Lekarz z urządzeniem do kolonoskopii z tekstem programu bezpłatnego badania
Wykonaliśmy już ponad 1570 badań przesiewowych, czyli cały przyznany nam limit oraz część osób zostało objętych już limitem dodatkowym. Ze względu na bardzo wysokie zainteresowanie wynikające z wysokiej świadomości mieszkańców tak atrakcyjnym sposobem wykonywanych badań w znieczuleniu anestezjologicznym, dzięki zaangażowaniu pracowników naszej kliniki udało się przesunąć środki finansowe i uzyskać dodatkowy niewielki limit badań, które już są w toku. Ze względu na sytuację pandemii w kraju i na świecie przedłużono nam również termin wykonywania badań. Jest to bardzo dobra wiadomość dla osób, które z różnych względów do chwili obecnej nie mogły skorzystać z programu i wykonać sobie tego badania.

Do programu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy, osoby uczące się lub pracujące na terenie powiatów nowotarskiego lub tatrzańskiego, które nie miały wykonywanej kolonoskopi w przeciągu ostatnich 10 lat oraz  zaliczają się do jednej z poniższych grup wiekowych:
•    osoby w wieku 50 – 65 lat,
•    osoby w wieku 40-49 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,
•    osoby w wieku 25-49 lat, u których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością HNPCC - w tym przypadku konieczne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej.

Źródło i więcej informacji: Allmedica

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647