QR Icon

Logo Lasów Państwowych i Herb Gminy Raba Wyżna

W dniu 16 maja  2022 r. Pan Edward Siarka - wiceminister środowiska, przekazał Wójtowi Gminy Raba Wyżna Andrzejowi Dziwiszowi promesę na realizację zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 364144K Beskid Granica” w miejscowości Harkabuz.

Zakres zadania obejmuje utwardzenie ścieżki spacerowej wzdłuż terenów przylegających do lasów państwowych w stronę Bukowiny Osiedle. Powyższe prace będą kontynuacją rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy. Nowy odcinek ścieżki turystycznej połączony będzie z istniejącym odcinkiem trasy. Długość planowanego do remontu odcinka ścieżki spacerowej wynosi ok. 1340 mb. Dofinansowanie w wysokości 570 tyś. zł. pozyskane zostało z Funduszu Leśnego. Realizacja powyższego zadania będzie prowadzona razem z Lasami Państwowymi.

Fotografia upamiętniająca wręczenie promesy
 

 

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647