QR Icon

Logotyp projektów współfinansowanych w ramach RPO 2014-2020

W związku z kończącą się realizacją projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna”, nr projektu RPMP.05.02.02-12-1106/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Raba Wyżna zachęca mieszkańców do jak najszybszego składania wniosków.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. W ramach projektu przewidziano nieodpłatny odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obszaru Gminy. Wywóz zdemontowanych odpadów azbestowych lub gruzu azbestowego będzie realizowany tylko do dnia 15.10.2022 roku.

Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków można uzyskać w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Raba Wyżna w pokoju 3-02 lub pod numerem telefonu 18 26 91 271.

Regulamin oraz załączniki dotyczące w/w projektu można również pobrać tutaj.

Plakat promujący projekt dot. usuwania odpadów i gruzu azbestowego

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647