QR Icon

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. nowych przepisów, nakładających na Wójta obowiązek cyklicznej kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych na terenie gminy (dotyczy to zarówno szczelnych zbiorników bezodpływowych tzw. szamb, jak również przydomowych oczyszczalni ścieków) od stycznia br. na terenie całej gminy będą prowadzone kontrole.

Kontrola obejmowała będzie sprawdzanie posiadania przez właścicieli nieruchomości:

  • umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
  • dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.

Gmina ma obowiązek przeprowadzić kontrolę nie rzadziej niż co 2 lata w każdym gospodarstwie, które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej, pod rygorem kary administracyjnej od 10 000 do 50 000 zł.

Równocześnie przypominamy, że umowy na wywóz nieczystości należy zawierać z uprawnionymi do tego rodzaju działalności podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Raba Wyżna. Wykaz znajduje się na stronie internetowej Gminy Raba Wyżna (https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/kontakt).

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinny uczynić to niezwłocznie.

 

Pamiętaj o umowie

i regularnym wywozie nieczystości ciekłych!!!

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647