QR Icon

Urząd Gminy Raba Wyżna realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania sie na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego on-line można skorzystać:

  1. z przygotowanego stanowiska znajdującego się w Sali Obsługi Klienta,
  2. korzystając z własnego komputera/tabletu/telefonu wyposażonego w kamerę i mikrofon.

Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie będzie pośredniczył w rozmowie Klient - Urzędnik na interesujący Państwa temat w zakresie spraw realizowanych w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Usługa dostępna jest w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek - piątek : 7:45 - 15:45

Z tłumaczem można się połączyć klikając poniższą ikonę.

Dwie dłonie ukazujące symbol tłumacza języka migowego z napisem Tu Migamy

 

Uwaga! Koszty usługi (z wyłączeniem kosztów połączenia) ponosi Urząd Gminy Raba Wyżna

Usługę zrealizowano w ramach projektu "Dostępny Samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/0240 o powierzenie grantu.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647