QR Icon

Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Raba Wyżna na lata 2008 – 2015 powstała w oparciu o szerokie konsultacje społeczne. Prace nad strategią odbywały się w kilku grupach roboczych, z których każda opracowała karty zadań zawierające najważniejsze cele dla lokalnej społeczności w nastepujacych grupach:

  1. Infrastruktura
  2. Gospodarka i turystyka
  3. Środowisko
  4. Edukacja, kultura i sport
  5. Bezpieczeństwo

Informacje dotyczące Strategii Gminy Raba Wyżna dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiadomości gminne

Projekt grantowy pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” - Grant nr 1

Gmina Raba Wyzna realizuje grant nr 1 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa w Gminie Raba Wyżna”, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na podstawie Umowy o powierzenie grantu z dnia 15 stycznia 2021 r.

Więcej…

W Dniu Sołtysa

Z okazji  Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z Gminy Raba Wyżna składamy życzenia zdrowia, pomyślności oraz niesłabnącej energii do działania. Jednocześnie dziękujemy państwu za współpracę, zaangażowanie i liczne inicjatywy na rzecz  naszych społeczności lokalnych. 

Więcej…

Uroczyste odsłonięcie tablicy w Norymberdze

W dniu 5 września 2020 roku na cmentarzu Südfriedhof w Norymberdze miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej polskich robotników przymusowych oraz żołnierzy spoczywających w zbiorowej mogile.

Więcej…

Ogłoszenia i Informacje

Kończy się dodatkowy limit i czas przedłużonych badań przesiewowych raka jelita grubego w znieczuleniu anestezjologicznym!

Program bezpłatnych badań przesiewowych raka jelita grubego w znieczuleniu anestezjologicznym dla osób z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego teoretycznie zakończył się terminowo w marcu bieżącego roku wykonaniem pełnego planowanego limitu badań. Mimo to udało się go przedłużyć i zwiększyć o niewielki limit badań pacjentów, których można dodatkowo przebadać. Takie badania będziemy wykonywać jeszcze w czerwcu, ale ostatnich pacjentów rejestrować będziemy do połowy maja bieżącego roku.

Więcej…

Ogłoszenie Wójta Gminy Raba Wyżna

WÓJT GMINY RABA WYŻNA ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ DO WŁAŚCICIELI PSÓW, O NIEWYPUSZCZANIE ZWIERZĄT POZA TEREN WŁASNYCH POSESJI.

Więcej…

Wiosenne szczepienie lisów 2021

Więcej…

Znaleziono psy

Znaleziono dwa psy (w typie myśliwskim) w miejscowości Raba Wyżna.

Poniżej prezentujemy zdjęcia psów.

Jeśli ktoś rozpoznaje psa, zna właściciela prosimy o kontakt: Urząd Gminy Raba Wyżna - 18 269 12 66.

Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy

Na prośbę Wojewody Małopolskiego jest realizowana akcja profilaktyczna w ramach której przekazywane są od dzisiaj dla mieszkańców Gminy Raba Wyżna maseczki ochronne...

Więcej…

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647