QR Icon

Gmina Raba Wyżna jest otwarta na inicjatywy i pomoc w polepszaniu życia mieszkańców. Strategiczny kierunek rozwoju gminy to koncentracja na turystyce aktywnej w oparciu o walory naturalne i historię gminy.

 

Zapraszamy wszystkie osoby i instytucje, które mają do zaoferowania swoje pomysły, czas, wiedzę i umiejętności  do współpracy przy tworzeniu zaplecza i oferty turystycznej.

Przykłady:

  • Przygotowanie oznakowania ścieżek pieszych i rowerowych,
  • Opracowanie oferty wycieczek z przewodnikiem szlakami Jana Pawła II.
  • Opracowanie oferty dla turystów Nordic Walking, turystyki konnej
  • Udostępnienie zdjęć walorów naturalnych gminy w galerii na stronie dla turystów

Propozycje można przesyłać do Urzędu Gminy pocztą lub przy użyciu formularza kontaktowego.

Wiadomości gminne

Uroczyste odsłonięcie tablicy w Norymberdze

W dniu 5 września 2020 roku na cmentarzu Südfriedhof w Norymberdze miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej polskich robotników przymusowych oraz żołnierzy spoczywających w zbiorowej mogile.

Więcej…

Promesa dla Gminy Raba Wyżna na modernizację remizy

Gmina Raba Wyżna otrzymała promesę na realizację zadania pn.: „Modernizacja remizy OSP
w Rokicinach Podhalańskich” – etap II , którego zakres obejmuje wykonanie: ocieplenie elewacji styropianem, instalacje wodociągową, instalacje elektryczną, instalacje C.O.

Więcej…

Promesa dla Gminy Raba Wyżna na modernizację drogi

Gmina Raba Wyżna otrzymała promesę na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi transportu rolniczego nr 364187 K Sołtysowa II w miejscowości Podsarnie w km 0+078 – 0+358” w ramach, którego zostanie wykonana nowa nawierzchnia żwirowo – tłuczniowa o dł. 280 mb.

Więcej…

Ogłoszenia i Informacje

Wróć z POWERem!

Celem projektu jest wsparcie 700 osób, które powróciły bądź zamierzają powrócić z zagranicy do Małopolski, w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy, poprzez uczestnictwo w specjalistycznej usłudze poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacjach oraz możliwości skorzystania z usług specjalistycznych (prawnych, podatkowych, psychologicznych) udziału w sesjach mastermind czy skorzystania z punktu co-workingu.

Więcej…

Konsultacje społeczne projektu VI AKPOŚK

Minister Klimatu i Środowiska zaprasza na konsultacje społeczne projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK) oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Więcej…

Z głębokim żalem informujemy o śmierci śp. Michaliny Antolak byłej Radnej Rady Gminy Raba Wyżna IV kadencji (w latach: 2002 – 2006)

Więcej…

Znaleziono psa w Rokicinach Podhalańskich

Został znaleziony pies w miejscowości Rokiciny Podhalańskie. Mały, kudłaty mieszaniec. Pies jest zadbany, posiada skórzaną (pomarańczowo- brązową) obroże z karabinkiem.

Więcej…

Informacja dotycząca unieszkodliwiania odpadów zawierajacych azbest

W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna”, nr projektu RPMP.05.02.02-12-1106/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Raba Wyżna zachęca mieszkańców do składania wniosków do wyżej wymienionego projektu.

Więcej…

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647