QR Icon

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do Uchwały Nr XV/109/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2012 roku (poz. 505), Wójt Gminy Raba Wyżna zarządza co następuje:

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna zostały zarządzone na dzień 10 lutego 2019 roku w sołectwach: Raba Wyżna, Skawa, Rokiciny Podhalańskie, Bielanka, Sieniawa, Harkabuz, Podsarnie, Bukowina-Osiedle.
Miejsca głosowania:
1.    w Sołectwie Raba Wyżna: Urząd Gminy Raba Wyżna, Raba Wyżna nr 41
2.    w Sołectwie Skawa: Szkoła Podstawowa, Skawa nr 584a
3.    w Sołectwie Rokiciny Podhalańskie: Remiza OSP, Rokiciny Podhalańskie 159
4.    w Sołectwie Bielanka: Szkoła Podstawowa, Bielanka nr 29
5.    w Sołectwie Sieniawa: Szkoła Podstawowa, Sieniawa nr 92
6.    w Sołectwie Harkabuz: Szkoła Podstawowa, Harkabuz nr 47
7.    w Sołectwie Podsarnie: Szkoła Podstawowa, Podsarnie nr 59
8.    w Sołectwie Bukowina-Osiedle: Remiza OSP, Bukowina-Osiedle 28C

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Statutach Sołectw określa kalendarz wyborczy, który dostępny jest w BIP Urzędu Gminy Raba Wyżna w zakładce: Wybory sołeckie 2019

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647