Drukuj

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna zarządzone na dzień 10 luty 2019 roku będą przeprowadzone w sołectwach: Raba Wyżna i Bukowina-Osiedle. Głosowanie odbywa się w godzinach od 7:00 do 18:00.

Dla przeprowadzenia tych wyborów ustalono następujące stałe obwody głosowania:
- Obwód głosowania Nr 1:sołectwo Raba Wyżna,
lokal wyborczy: Urząd Gminy Raba Wyżna, Raba Wyżna nr 41.

- Obwód głosowania Nr 6: sołectwo Bukowina-Osiedle,
lokal wyborczy: Remiza OSP, Bukowina-Osiedle nr 28C.

Ogłoszenie o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i do Rady Sołeckiej dla miejscowości Bukowina-Osiedle w wyborach zarządzonych na dzień 10 luty 2019 roku.

Ogłoszenie o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i do Rady Sołeckiej dla miejscowości Raba Wyżna w wyborach zarządzonych na dzień 10 luty 2019 roku.

W związku z tym, że dla pozostałych sołectw nie zarejestrowano odpowiedniej liczby kandydatów na sołtysa lub do rady sołeckiej  wybory odbędą się na zebraniach wiejskich w lutym br.

Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy

Odsłony: 1534