QR Icon

W dniu 10 lutego 2019 roku, w Gminie Raba Wyżna odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich w miejscowościach Raba Wyżna i Bukowina-Osiedle. Mieszkańcy  mogli głosować od godziny 7:00 do godziny 18:00. Frekwencja wyniosła odpowiednio:
- Bukowina-Osiedle 69,1  %, głosy oddało 134 wyborców, uprawnionych do głosowania było 194 wyborców.
- Raba Wyżna  15,4  %, głosy oddało 532 wyborców, uprawnionych do głosowania było 3449 wyborców.

Na Sołtysów zostali wybrani:
W miejscowości  Bukowina-Osiedle:  Łaś Mirosław Józef -  uzyskał 72 głosy.
W miejscowości Raba Wyżna : Sęk Przemysław Piotr, uzyskał 270 głosów.

Do Rad Sołeckich zostali wybrani:

W miejscowości  Bukowina-Osiedle 3 osobowy skład:
- Fećko Sylwester – uzyskał 81 głosów,
- Gal Helena – uzyskała 65 głosów,
- Zborek Maria – uzyskała 62 głosy,

W miejscowości  Raba Wyżna 5 osobowy skład :
- Targosz Alicja, uzyskała 304 głosy,
- Cieślik Zbigniew Jarosław, uzyskał 270 głosów
- Możdżeń Robert, uzyskał  267 głosów,
- Pawlikowska-Talaga Barbara, uzyskała 206 głosów,
- Szklarz Antoni, uzyskał    156 głosów,


Osoby uprawnione do głosowania zgodnie z § 21 ust. 1 statutu sołectwa ( Uchwała Nr XV/109/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 505 z dnia 3 luty 2012 roku) w ciągu 7 dni od dnia wyborów mogą wnieść do Wójta pisemne protesty dotyczące ważności wyborów.
Szczegółowe dane wraz z liczbami oddanych głosów na poszczególnych kandydatów są opublikowane w BIP Urzędu Gminy Raba Wyżna, tu link.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647