QR Icon

W dniu 17 lutego 2019 roku, w Gminie Raba Wyżna odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich na zebraniach wiejskich  w miejscowościach Skawa, Harkabuz i Podsarnie.

Na Sołtysów zostali wybrani:
W miejscowości  Skawa:  Sularz Andrzej Józef  -  uzyskał 55 głosów - głosowało 61 osób.
W miejscowości Harkabuz: Łabuda Michał Krzysztof - uzyskał 45 głosów - głosowały 54 osoby.
W miejscowości Podsarnie: Stasiak Danuta - uzyskała 60 głosów - głosowały 63 osoby.

Do Rad Sołeckich zostali wybrani:

W miejscowości  Skawa  skład 5 osobowy:
- Pędzimąż Katarzyna – uzyskała 49 głosów,
- Piątkowska Ewa – uzyskała 46 głosów,
- Magiera Piotr – uzyskał  45 głosów,
- Surlas Czesław – uzyskał  43 głosy,
- Gacek Krzysztof – uzyskał  40 głosów,
głosowało 61 osób.

W miejscowości  Harkabuz skład 3 osobowy:
- Harkabuz Mateusz - uzyskał 37 głosów,
- Jaga Piotr - uzyskał 36 głosów,
- Kondys Janusz - uzyskał  33 głosy,
Głosowały 54 osoby.

W miejscowości  Podsarnie skład 3 osobowy:
- Śmiech Władysław,
- Surma Jerzy,
- Zaremba Robert.
W związku ze zgłoszeniem tylko trzech kandydatów do rady sołeckiej i zgodnie z  §42 ust. 4 statutu sołectwa Podsarnie przyjmuje się, iż zgłoszeni kandydaci zostali wybrani na członków Rady Sołeckiej.

Szczegółowe dane wraz z liczbami oddanych głosów na poszczególnych kandydatów są opublikowane w BIP Urzędu Gminy Raba Wyżna,  tu link.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647