QR Icon

Uprzejmie zawiadamiam, że Zarządzeniem Wójta Gminy Raba Wyżna Nr 29/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku zostały powołane obwodowe komisje wyborcze na terenie gminy Raba Wyżna do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 

   
Wójt Gminy organizuje pierwsze posiedzenie komisji w dniu 28 kwietnia 2015r. o godz. 14:00 w sali GOK w Rabie Wyżnej  (budynek OSP Raba Wyżna obok Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej).  
 Zgodnie z art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Jednocześnie informuję, że osoby wybrane do pełnienia funkcji przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej będą zobowiązane do uczestnictwa w szkoleniu w dniu 30 kwietnia br. od godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37.  

      Proszę o niezawodne przybycie.


Pełnomocnik Wyborczy w Gminie Raba Wyżna
     Robert Migiel

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do pobrania w BIP Urzędu Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647