QR Icon
>

Urzędy i instytucje

Urząd gminy

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do  15:45. Tel.:+48 18 269 12 50, Fax: +48 18 269 12 51,

Opieka medyczna

Pogotowie ratunkowe 999

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna rozpoczął swoją działalność 21.12.2015 roku w wyniku połączenia dotychczas działających Samodzielnych Publicznych Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Rabie Wyżnej, Skawie i Sieniawie. Kontakt: 34-721 Raba Wyżna 64, tel: +48 18 2671013

Przy Ośrodku Zdrowia w Rabie Wyżnej zlokalizowana jest Stacja Pogotowia Ratunkowego, której karetka służy mieszkańcom w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia. Adres:  Raba Wyżna 64

W Gminie działa także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w zakres zadań którego wchodzi przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej, praca socjalna, prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Ochotnicze Straże Pożarne

Za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w gminie odpowiadają Ochotnicze Straże Pożarne w Skawie, Rabie Wyżnej, Rokicinach Podhalańskich, Bielance, Sieniawie, Harkabuzie, Podsarniu i Bukowinie Osiedle, Tel 998.

 

Kościoły

  • Skawa  - Kościół  pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych z 1935 r.
  • Bukowina Osiedle - Kościół pw. Św. Rozalii z 1999
  • Harkabuz - Kaplica pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 1960
  • Rokiciny Podhalańskie - Kościół pw. Miłosierdzia Bożego z 1996r.
  • Sieniawa - Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny z 1983 r.
  • Raba Wyżna -  Kościół  pw Św. Stanisława Biskupa z XVII w

 

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647