QR Icon

Polsko-Słowacka Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej

Euroliga-Edycja Polska, Polsko-Słowacka Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej Partnerzy: Gmina Raba Wyżna UKS Kochanowski Nowy Sącz Priatelia Súkromného gymnázia v Poprade, n.o Linki: Unia Europejska | PL-SK 2007-2013 | Euroregion "Tatry" | Euroregion Karpacki | Euroregion Beskidy

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Euroliga - Artykuły

>

Wyniki (rezultaty) projektu

Rezultatem projektu jest znaczny wzrost zainteresowania piłką siatkową wśród dzieci i młodzieży w naszej gminie, którzy aktywnie korzystają z zajęć szkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych. Wyrażają oni również chęć uczestnictwa w podobnych projektach w przyszłości.

Drukuj

>

Informacje o etapie wprowadzenia projektu

Projekt „Euroliga-Edycja Polska, Polsko-Słowacka liga Amatorskiej Piłki Siatkowej” zakończył się w dniu 30.05.2010. Podsumowaniem rocznych działań był Turniej Finałowy oraz konferencja, która odbyła się w budynku Zespołu Szkół w Skawie. Wzięli w niej udział zawodnicy z Nowego Sącza, Słowacji oraz oczywiście nasi zawodnicy z gminy Raba Wyżna.

Drukuj

>

Konferencja podsumowująca w Rabie Wyżnej

Czas szybko płynie i na 30 maja 2010 roku zaplanowano spotkanie, na którym zostaną podsumowane działania prowadzone w gminie Raba Wyżna i Nowym Sączu. Działania, w których czynnie uczestniczyła również młodzież ze Słowacji. Konferencja będzie również okazją do wymiany podglądów na temat amatorskiej piłki siatkowej oraz możliwości dalszego uczestniczenia we wspólnych polsko-słowackich projektach sportowych, a szczególnie turniejach piłki siatkowej naszych regionów. Na zakończenie tego projektu zaplanowano również ostatni turniej. Uczestnicy konferencji

otrzymają upominki, a najlepsi - nagrody. Dla upowszechnienia i propagowania współpracy polsko-słowackiej zostanie rozpowszechniony folder oraz serwis internetowy, w którym będzie można znaleźć informacje o zrealizowanym projekcie „Euroliga-Edycja Polska, Polsko-Słowacka Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej”.

Drukuj

>

Informacje o projekcie

Na pograniczu polsko-słowackim występuje szereg niekorzystnych czynników, które hamują współpracę i rozwój dobrych sąsiedzkich kontaktów. Do największych problemów zaliczyć można nieznajomość wzajemnych kultur, języka i tradycji, a czasami także niechęć wynikającą z wzajemnej nieznajomości. Projekt dotyczący Polsko-Słowackiej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej jest także odpowiedzią na złą kondycję fizyczną dzieci i młodzieży.

Tego typu projekt nie był wcześniej realizowany i pozwolił zbudować współpracę oraz zacieśnić więzi pomiędzy mieszkańcami bliskich sobie regionów, które różnią się zarówno pod względem językowym, jak i tradycji, zwyczajów i historii. Wspólne spotkania pozwoliły przekazać wzajemne informacje na temat własnych regionów. Bardzo dużą motywacją do współpracy jest szansa na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, a zarazem nawiązanie umiejętności współpracy w grupie i wpajanie zasad fair-play.

W dobie wysokiego rozwoju techniki, młodzież zbyt wiele czasu spędza przy komputerze, co powoduje wady postawy i inne choroby. Projekt pomógł także niwelować na pograniczu sytuację związaną z różnicami językowymi. Rozgrywki sportowe wytwarzają umiejętność komunikacji niewerbalnej.

Długofalowym efektem może być poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz zachęta do podtrzymywania kontaktów.  Powodem realizacji tego projektu jest także możliwość wzajemnego przekazania wiedzy i doświadczenia w zakresie kultury i sportu. Nawiązana między regionami długofalowa więź pozwoli lepiej porozumiewać się młodzieży w obu językach. Działania podejmowane w ramach projektu są zgodne ze strategią Euroregionu.

Głównym celem projektu jest integracja dzieci i młodzieży środowisk sportowych Polski i Słowacji oraz nawiązanie współpracy między partnerami z Nowego Sącza i powiatu popradzkiego na Słowacji, co pozwala na realizację programu współpracy transgranicznej.

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647