Drukuj

Na pograniczu polsko-słowackim występuje szereg niekorzystnych czynników, które hamują współpracę i rozwój dobrych sąsiedzkich kontaktów. Do największych problemów zaliczyć można nieznajomość wzajemnych kultur, języka i tradycji, a czasami także niechęć wynikającą z wzajemnej nieznajomości. Projekt dotyczący Polsko-Słowackiej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej jest także odpowiedzią na złą kondycję fizyczną dzieci i młodzieży.

Tego typu projekt nie był wcześniej realizowany i pozwolił zbudować współpracę oraz zacieśnić więzi pomiędzy mieszkańcami bliskich sobie regionów, które różnią się zarówno pod względem językowym, jak i tradycji, zwyczajów i historii. Wspólne spotkania pozwoliły przekazać wzajemne informacje na temat własnych regionów. Bardzo dużą motywacją do współpracy jest szansa na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, a zarazem nawiązanie umiejętności współpracy w grupie i wpajanie zasad fair-play.

W dobie wysokiego rozwoju techniki, młodzież zbyt wiele czasu spędza przy komputerze, co powoduje wady postawy i inne choroby. Projekt pomógł także niwelować na pograniczu sytuację związaną z różnicami językowymi. Rozgrywki sportowe wytwarzają umiejętność komunikacji niewerbalnej.

Długofalowym efektem może być poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz zachęta do podtrzymywania kontaktów.  Powodem realizacji tego projektu jest także możliwość wzajemnego przekazania wiedzy i doświadczenia w zakresie kultury i sportu. Nawiązana między regionami długofalowa więź pozwoli lepiej porozumiewać się młodzieży w obu językach. Działania podejmowane w ramach projektu są zgodne ze strategią Euroregionu.

Głównym celem projektu jest integracja dzieci i młodzieży środowisk sportowych Polski i Słowacji oraz nawiązanie współpracy między partnerami z Nowego Sącza i powiatu popradzkiego na Słowacji, co pozwala na realizację programu współpracy transgranicznej.

Odsłony: 3513